अडियो ग्यालरी

कायाकैरनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यालयको विज्ञापन
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको बारेमा
कृषि प्राविधिकले कृषकलाई जनाकारी गराउदाको संवाद