भिडियो ग्यालरी

https://youtu.be/i4keFkEl1Z8
कृषि बीमा प्रवर्द्धन
फलफूल दशक एवं बागमती प्रदेशमा फलफूल व्यवसाय प्रवर्द्धन
फलफुल व्यवसायी दम्पतीको सफलताको कथा
पुष्प व्यवसायी कृषकको सफलताको कथा
मौरीपालन व्यवसायीको सफलताको कथा
सहकारीमा आधारित व्यवसायीक तरकारी उत्पादन सम्बन्धी सफलताको कथा