कृषि तालिम केन्द्र, भण्डारा, चितवनको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
अगुवा कृषकस्तर कृषि मेसिनरी मर्मत सम्भार संबन्धी तालिम 2080/11/9 Closed !!!

प्रकाशनहरु

त्रैमासिक कृषि वुलेटिन (२०८०/०८१ (पहिलो)) प्रकाशन
आ.व २०७७-०७८ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम
आ.व २०७६-०७७ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम
वार्षिक-प्रगति-पुस्तिका-२०७६-२०७७
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
राष्ट्रिय-कृषि-नीति-२०६१
कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसर
कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसरको कभर
आ.व २०७७-०७८ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम
आ.व २०७६-०७७ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम
वार्षिक-प्रगति-पुस्तिका-२०७६-२०७७
पुष्प-नर्सरी-व्यवस्थापन-विषयक-पुष्प-नर्सरी-संचालकस्तर-तालिम-प्रतिवेदन
त्रैमासिक कृषि वुलेटिन (२०८०/०८१ (पहिलो)) प्रकाशन
आ. व २०७६-७७ को द्वितीय चौमासिक बुलेटिन
आ. व २०७६-७७ को द्वितीय चौमासिक बुलेटिन
आ. व २०७६-७७ को प्रथम चौमासिक बुलेटिन