जम्मा प्रकाशन: 19
त्रैमासिक कृषि वुलेटिन (२०८०/०८१ (पहिलो)) प्रकाशन 450.68 KB
आ.व २०७७-०७८ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम 2.15 MB
आ.व २०७६-०७७ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कार्यक्रम 2.11 MB
वार्षिक-प्रगति-पुस्तिका-२०७६-२०७७ 31.59 MB
पुष्प-नर्सरी-व्यवस्थापन-विषयक-पुष्प-नर्सरी-संचालकस्तर-तालिम-प्रतिवेदन 1.24 MB
आ. व २०७७-७८ को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 5.87 MB
आ. व २०७६-७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 4.19 MB
आ. व २०७६-७७ को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 919.52 KB
आ. व २०७६-७७ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 634.14 KB
अगुवा कृषकस्तर व्यवसायिक प्रमुख हिउँदे फलफूल बगैंचा तथा नर्सरी व्यवस्थापन तालिम प्रतिवेदन 632.54 KB
BASIC IN-SERVICE TRAINING PROGRAM ON AGRICULTURE PROGRAM PLANNING AND MANAGEMENT FOR AGRICULTURE OFFICER 6TH LEVEL 1.82 MB
आ. व २०७६-७७ को द्वितीय चौमासिक बुलेटिन 1.79 MB
आ. व २०७६-७७ को द्वितीय चौमासिक बुलेटिन 1.79 MB
आ. व २०७६-७७ को प्रथम चौमासिक बुलेटिन 1.68 MB
आ. व २०७७-७८ को प्रथम चौमासिक बुलेटिन 2.18 MB
कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसर 392.21 KB
कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसरको कभर 959.4 KB
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 1.41 MB
राष्ट्रिय-कृषि-नीति-२०६१ 63.56 KB