बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि तालिम केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल

फोन नं. +977-01-5092054, 5092217

Mobile No. 9851279752

इमेल: abpstc.p3@gmail.com