भरत बिडारी सरलाई बिदाई कार्यक्रम
मिति २०८०/०८/११ गते, तालिम पाठ्क्रयम तर्जुमा गोष्ठी
प्राविधिकस्तर साना सिंचाई १२ दिने तालिम (२०८०/०६/१४-२५)
अगुवा कृषकस्तर संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती ६ दिने तालिम (२०८०/०६/०४-०९)
अगुवा कृषकस्तर प्राङ्गारिक खेति प्रविधि ६ दिने तालिम (२०८०/०५/२४-२९)
विषादी खुद्रा विक्रेता तालिम (२०८०/०५/१७-२२ (६दिन))
पहिलो त्रैमासिकमा सम्पन्न कार्यक्रम -पाठ्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी (२०८०/०४/३१)
कार्यालय प्रमुख श्री भरत प्रसाद विडारी सरलाई कार्यालयमा स्वागत कार्यक्रम
होमराज विष्ट सरको अनिवार्य अवकाश हुँदाको बिदाई कार्यक्रम
मिति २०८०/२/४ गतेदेखि मिति २०८०/२/९ गतेसम्म संचालित अगुवा कृषकस्तर कृषि मेशिनरी मर्मत संभार तालिम
मिति २०८०/२/४ गतेदेखि मिति २०८०/२/९ गतेसम्म संचालित अगुवा कृषकस्तर कृषि मेशिनरी मर्मत संभार तालिम
मिति २०८०/१/२४ गतेदेखि मिति २०८०/१/२९ गतेसम्म संचालित अगुवा कृषकस्तर खाद्मान्न बाली तथा बिउ उत्पादन तालिम